Asociația EDUC

Acasă » ECVET » Conferinta finala a proiectului IQEA

Conferinta finala a proiectului IQEA

IQEA evoSe vorbeşte tot mai mult în ultimii ani despre mobilitatea muncii ca despre o oportunitate ce creşte şansele găsirii unui loc de muncă mai bun dar şi despre beneficiile schimbului de experienţă între statele membre. Pentru a fructifica însă această oportunitate, este nevoie ca diplomele, calificarea sau cunoştinţele dobândite formal sau informal să fie recunoscut de cât mai multe state sau chiar la nivel european. Aceasta a fost, pe scurt, ideea proiectului transnational IQEA, derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului de Invatare pe tot parcursul vieţii de către agenţii de formare profesională din Italia, Germania, România, Polonia şi ajuns la final acum. Calificările vizate de proiect au fost cele de îngrijitori profesionişti ai varstnicilor, care oferă servicii la domiciliu sau în instituţii – îngrijitori bătrâni la domiciliu şi infirmiere in cazul Romaniei. Timp de trei ani, partenerii implicați în proiect au trecut prin mai multe etape, în încercarea de a standardiza recunoaşterea mutuala a calificărilor vizate şi implicit a diplomei şi a creditelor în toate regiunile pilot pentru a asigura o mai bună mobilitate a acestora în spaţiul european. Acestea au fost: identificarea profilului profesional în fiecare ţară parteneră, definirea comună a creditelor, a standardelor de formare (număr de ore, metode, competenţe IT), a unei proceduri unice de evaluare, semnarea memorandului de cooperare ECVET si testarea pilot a acestui acord în ţările sau regiunile partenere. Pentru a marca finalul proiectului, Asociatia Habilitas, unul dintre parteneri, a organizat de curând un seminar in cadrul caruia au fost prezentate etapele şi rezultatele obţinute în perioada 2010 – 2013. Rodica Căciulă, reprezentantul Asociaţiei Habilitas, a prezentat condiţiile memorandumului semnat luna trecută de către partenerii proiectului, precum şi rezultatele testării modelului IQEA pe cele două calificări vizate de proiect – îngrijitor la domiciliu şi infirmieră. Testarea a avut loc în perioada decembrie 2012-aprilie 2013 şi a fost realizată în cadrul cursurilor formale VET organizate de două agenţii acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: Asociatia Habilitas – CRFP pentru profilul “Ingrijitor batrani la domiciliu”, si Crucea Roşie Buzau pentru profilul “Infirmiera”. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de cursanţi la modulele Comunicare şi Etică, cele mai slabe la modulul Mobilitate, acesta ţinând mai mult de dotarea instituţiilor şi a locuinţei beneficiarilor cu echipamente moderne, ce asigură o mai mare autonomie persoanelor vârstnice. Semnarea memorandumului de recunoaştere reciprocă a modelului IQEA între ţările participante, România, Polonia, Italia şi Germania, va fi sprijinită în mod activ de două regiuni din Italia care vor experimenta în teritoriile lor instrumentele şi procedurile testate de proiect: Sardinia şi Friuli Venezia Giulia. Datorită calificării mai adecvate a personalului de îngrijire la domiciliu, aplicarea modelului IQEA Evo va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a recunoaşterii sociale a celor două profesii dar și la creşterea calitatăţii vieţii vârstnicilor. Proiectul IQEA a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin programul Long Life Learning şi derulat în perioada 2010 – 2013 de parteneri din Italia, România, Polonia şi Germania: Anziani e non solo – Società cooperativa, coordonatorul tehnic şi ştiinţific al proiectului; Exfor, agenţie de formare acreditată în regiunea Sardinia; Autoritatile centrale din regiunile Sardinia si Friuli Venezia Giulia; Cooperation Fund Foundation din Polonia; Kairòs, o organizaţie italiană cu experienţă în activităţi de creare şi de implementare a unor modele de calificare a personalului care acordă îngrijire vârstnicilor; Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare Profesionala, România; IAT, agenţie specializată de la Universitatea din Bremen.

Proiecte

%d blogeri au apreciat: